O nas

Jesteśmy specjalistkami psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia i od kilkunastu lat zajmujemy się kliniczną pracą z osobami uzależnionymi oraz rodzinami dotkniętymi szerokim spektrum problemów wynikających z bliskiego związku z osobą uzależnioną.

Jednym z najistotniejszych naszych zasobów jest wspólne dbanie o tworzenie takiego środowiska dla naszych pacjentów, aby mogli podejmować wszelkie wysiłki ku ochronie swojego życia i zdrowia emocjonalnego. By mogli troszczyć się o tę szczególną przestrzeń wewnętrzną, będącą kolebką myśli i emocji, które mogą nas wewnętrznie wzmacniać i budować, ale mogą także stawać się pułapką i w konsekwencji rujnować.

Dlatego też szkolimy się i superwizujemy systematycznie. Korzystamy ze szkoleń oraz cyklicznych seminariów i konferencji psychologicznych i psychoterapeutycznych aktualizując  naszą wiedzę. Uważamy, że rozwój zawodowy jak i osobisty pomaga nam pogłębiać nasze kompetencje zawodowe i podejmować się pracy psychoterapeutycznej z osobami zgłaszającymi się z problemami jakie niesie współczesność.

W związku z tym nasza oferta poszerzyła się w ciągu tych lat o pracę z parami i rodzinami, traumą, depresją i zaburzeniami nastroju. Podejmujemy się pracy w obszarze zdrowia jak i problemów psychosomatycznych. Pracujemy też z szeroką gamą wyzwań jakie niesie ze sobą kryzys związany z niespodziewanym wydarzeniem.  Zajmujemy się pomocą terapeutyczną w sferze życia seksualnego

Od 2014r mamy ofertę szkoleń szczególnie z zakresu problemów związanych z uzależnieniem i współuzależnieniem jak i kompetencji miękkich dla instytucji i firm. Od 2018 można u nas podjąć się superwizji indywidualnej jak i grupowej.

Ośrodek mieszcząc się w Gdyni, mieście ludzi morza, od wielu lat prowadzi psychoterapię on-line dla osób pracujących czasowo za granicą, uznałyśmy, że to jedyny możliwy sposób, aby osoby te mogły utrzymać w swoim życiu ciągłość psychoterapii jako warunku koniecznego do rozwiązywania swoich problemów. Dzięki temu doświadczeniu,  podczas  pandemii COVID 19, podjęłyśmy niezwłocznie wyzwanie jakim jest praca z pacjentami on-line.

Nasi terapeuci:

Twoja Strona
mgr Anna Kleczewska

Jestem pedagogiem resocjalizacji, certyfikowaną psychoterapeutką uzależnień i trenerką. Od ponad 15 lat pracuję z osobami uzależnionymi oraz z ich bliskimi.

Twoja Strona
mgr Iwona Szmalenberg-Krynicka

Jestem psychologiem, psychoterapeutką psychoanalityczną PTPP, superwizorką psychoterapii uzależnień RSPU i trenerem II stopnia PTP.

Twoja Strona
mgr Małgorzata Czapiewska

Jestem psychologiem i specjalistą psychoterapii uzależnień. Pracuję z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnie.