W grupach żyjemy w grupie rodzinnej się wychowujemy. Bez grupy rodzinnej, rówieśniczej, grupy przyjaciół czy zawodowej nie moglibyśmy przeżyć, ale też nie moglibyśmy być ludźmi. Ludzie są nam niezbędni do przetrwania, niezbędni do życia. W grupach spędzamy wiele czasu ze swojego życia a jakość relacji w nich zawieranych ma wpływ na jakość naszego wewnętrznego życia. Relacje międzyludzkie mają doniosłe znaczenie, a brak rozumienia siebie wśród innych ludzi jak i rozumienia innych stwarza ogrom problemów życiowych. W związku z tym jeśli zgłaszany przez pacjenta problem ma swoje źródło w tak zwanych słabych kompetencjach społecznych niezależnie od przyczyny to dobrą propozycją będzie skorzystanie z psychoterapii grupowej. W grupie jak w tafli zwierciadła dość szybko dochodzi do rozpoznania problematyki i jest wiele okazji do przepracowywania jej.

Psychoterapia grupowa opiera się na procesie grupowym – który odpowiednio rozumiany przez terapeutę grupowego ma moc. Moc szczególnej więzi międzyludzkiej w której przyjmowane są i pomieszczane różne aspekty losu ludzkiego przez wszystkich uczestników grupy. Ta wyjątkowa wspólnota daje możliwości zdrowienia i rozwoju osobistego każdego z uczestników grupy.