Psychoterapia online

Od wielu lat pracujemy z grupą pacjentów pracujących i mieszkających czasowo poza granicami Polski, rozumiejąc, że to dla nich jedyna możliwość zachowania ciągłości swojego leczenia. W związku z tym w trakcie COVID 19 miałyśmy za sobą praktykę psychoterapii zdalnej poprzez komunikatory – SKYPE, Messenger, Whatsapp. 

Teraz gdy nasze doświadczenie pracy zdalnej zwiększyło się a psychoterapia on-line stała się powszechną praktyką, to w szczególnych okolicznościach decydujemy się pracować okresowo z większą grupą naszych pacjentów poprzez komunikatory internetowe. Warunkiem psychoterapii on-line jest wtedy zadbanie przez pacjenta o stabilne łącze internetowe lub telefoniczne oraz bezpieczną prywatną przestrzeń bez osób trzecich.

Jesteśmy zdania, wraz z wieloma psychoterapeutami, że dzielenie wspólnej przestrzeni gabinetu jest bardziej zalecane w przypadku psychoterapii.