Konsultacja psychologiczna

To forma pomocy psychologicznej, której celem jest wstępne omówienie z terapeutą bieżących problemów, które utrudniają życie i dotychczasowych sposobów radzenia sobie z nimi. Zadaniem terapeuty nie jest rozwiązanie problemów pacjenta, ale wysłuchanie i namysł nad wyborem najlepszej metody i formy pracy. Konsultacje mogą stać się też procesem przygotowania pacjenta do podjęcia decyzji o psychoterapii i omówienia warunków potrzebnych do jej podjęcia. Konsultacje psychologiczne nie są terapią ale ich przebieg jest podobny do terapii i pacjent jak i terapeuta mają okazję się poznać i zdecydować o zawarciu kontraktu psychoterapeutycznego. Konsultacji może być parę, najczęściej w odstępach raz w tygodniu.

KONTRAKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY

Określa umowę na ilość spotkań w miesiącu, dzień i godzinę oraz w jaki sposób będą traktowane nieobecności i urlopy oraz sposób płatności. Aby rozpocząć proces psychoterapeutyczny potrzebne jest zawarcie kontraktu terapeutycznego.