Konsultacja psychologiczna

200 – 250 zł / 50 min

Psychoterapia indywidualna

170 – 220 zł / 50 min

Psychoterapia czasowa służąca podtrzymaniu do czasu podjęcia psychoterapii w placówce państwowej

150 zł / 50 min

Psychoterapia online

170 – 200 zł / 50 min

Psychoterapia grupowa DDA i DDD

150 zł / 120 min

Psychoterapia grupowa uzależnień – poziom podstawowy

160 zł / 120 min

Psychoterapia grupowa uzależnień – poziom zaawansowany

160 zł / 120 min

Grupa rozwoju osobistego

150 zł / 120 min

Grupa młodych dorosłych

130 zł / 120 min

Superwizja psychoterapii uzależnień

200 zł / 50 min

Konsultacja psychologiczna pary

250 zł / 90 min

Psychoterapia pary

200 zł / 90 min

Konsultacja psychologiczna rodziny

250 zł / 90 min

Psychoterapia rodziny

200 zł / 90 min

Warsztaty psychologiczne

300 – 350 zł / 5 h
  • „Otyłość źródłem cierpień”
  • Asertywność na co dzień
  • Jak radzić sobie za złością
  • Mapa mojego życia  
  • Emocje wróg czy przyjaciel?