Psychoterapia DDA

Termin DDA powstał wśród praktyków psychoterapii uzależnień, którzy zauważyli pewną gamę problemów wewnętrznych u osób, które wychowywały się w rodzinie, w której przynajmniej jeden rodzic/opiekun był „nieobecny”, niedostępny w sensie intelektulano-emocjonalnym z powodu uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub zachowania nałogowego takiego jak: hazard, zakupy, internet, praca czy też z powodu kryzysu psychicznego, choroby lub zaburzenia jak i śmierci. W związku niestabilną, często nieprzewidywalną lub traumatyczną sytuacją domową podczas czasu dorastania często w dzieciach pojawiają się i utrwalają cechy, które w życiu dorosłym mogą bardzo utrudniać i komplikować życie.

Oto parę przykładowych cech i zjawisk:

 • napięcie emocjonalne
 • problemy z uwagą, rozkojarzenie
 • uczucie wewnętrznej pustki
 • pesymizm
 • wstyd
 • obniżona samoocena i brak wiary we własne możliwości
 • wycofanie społeczne i nie podejmowanie wyzwań dotyczących samorozwoju
 • dręczące wspomnienia
 • lęki i nadmierne obawy, kompulsje
 • objawy somatyczne typu bóle pleców, barków, brzucha, migreny a nawet choroby takie jak
 • astma, egzema, choroby jelit

Problemy mogą dotyczyć także relacji:

 • trudność rozmawiania o emocjach
 • trudności w komunikacji
 • problem z czerpaniem radości z bycia rodzicem lub niechęć do posiadania dzieci
 • obawa przed związkiem, nawiązaniem trwałej relacji
 • nieumiejętność czerpania radości z bliskich relacji
 • przejmowanie odpowiedzialności za innych

Biorąc pod uwagę, że w naszym kraju alkoholizm jest chorobą społeczną, do tego kolejne pokolenia zaczęły masowo uzależniać się od narkotyków itd., więc ogromne rzesze ludzi wzrastały i wzrastają nadal w traumatyzujących, trudnych do rozwoju warunkach. Dlatego termin DDA stał się bardzo użytecznym przez lata terminem, w którym wiele osób mogło i może się odnaleźć i poszukać dla siebie pomocy w wyżej opisanej problematyce. W oparciu o relacje z terapeutą pacjent omawia i próbuje rozumieć i porządkować swoje życie, przepracowywać, przekraczać jak i zamykać bolesne doświadczenia z przeszłości, aby nie rzutowały na teraźniejszość. Psychoterapia daje możliwość zrozumienia schematów myślenia i zachowania daje szansę na ich zmianę co może zapoczątkować nadanie nowej jakości życiu, zbudowaniu i umocnieniu swojego wewnętrznego domu.

Bardzo popularną formą psychoterapii DDA stała się roczna czy dwuletnia psychoterapia grupowa, jednakże psychoterapia indywidualna ma tą zaletę, że czas jej trwania jest dopasowany do indywidualnych potrzeb.

W naszym ośrodku proponujemy najczęściej psychoterapię indywidualną ale co parę lat otwieramy grupę terapeutyczną.