Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest to krótkoterminowa pomoc psychologiczna do kilkunastu spotkań, której celem jest pomoc terapeutyczna osobie będącej w kryzysie – czyli silnym stresie związanym z nagłym zdarzeniem powodującym często kłopot w orientacji. Celem interwencji jest przede wszystkim pomoc w uzyskaniu stabilizacji psychicznej poprzez wstępne omówienie i zrozumienie wydarzenia powodującego kryzys.

W życiu każdego człowieka i w każdym czasie życia, może pojawić się kryzys np.w związku ze śmiercią bliskiej osoby, wypadek, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub bliskich (choroba, napaść, gwałt, molestowanie seksualne, przemocy, katastrofa itp.) nagła zmiana sytuacji materialnej, zawodowej (utrata pracy ,degradacja zawodowa, awans, rozpoczęcie nowej pracy, mobbing, wypadek w miejscu pracy, itp.) rodzinnej (ślub, rozwód, rozstanie, konflikty, przemoc, itp.) lub społecznej (wykluczenie z grupy społecznej, zmiana miejsca zamieszkania, emigracja, powrót z emigracji, itp.) rozpoczęcie lub zakończenie szkoły, studiów, niepowodzenie w nauce lub w innej aktywności, znacząca utrata ważnej życiowej sprawy.

Osoba będąca w kryzysie, przeżywa silny stres, wywołany silnymi emocjami złości, lęku, rozpaczy, bezradności. To emocjonalne cierpienie najczęściej powoduje problemy z myśleniem, pamięcią, spostrzeganiem, koncentracją uwagi, może pojawić się tkz. „tunelowe myślenie” . Do tego często pojawiają się także zaburzenia adaptacyjne, problemy ze snem, utrata apetytu i sił fizycznych, myśli i próby samobójcze oraz inne problemy z codziennym funkcjonowaniem, które do tej pory nie sprawiało trudności. Zdarza się, że próby samodzielnego poradzenia sobie z kryzysem przekraczają możliwości emocjonalne, wtedy narasta poczucie beznadziei a kryzys przeżywany jest jako nie możliwy do wytrzymania i rozwiązania. Gdy sytuacja kryzysowa przedłuża się to istnieje ryzyko powikłań psychicznych np. PTSD, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, uzależnień itp. Może się również zdarzyć, że sytuacja kryzysowa jest wynikiem głębszych i długotrwałych trudności. Wtedy wskazana jest długoterminowa psychoterapia.
Interwencja kryzysowa może obejmować pojedyncze osoby, rodzinę, parę lub grupę osób.