Program terapeutyczny przeznaczony jest dla osób dotkniętych cierpieniem z powodu uzależnienia bliskiej osoby. Podjęcie terapii stwarza okazję do rozwiązania osobistych problemów powstałych w wyniku życia w długotrwałym stresie. Program podzielony jest na 2 etapy. Celem programu jest osiągnięcie określonych zmian: 


 

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

Proponujemy konsultacje i wsparcie psychologiczne specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Pomoc skierowana jest do osób dorosłych, które nie chcą być już krzywdzone. Gwarantujemy pełną dyskrecję, wiedząc o tym iż ofiary przemocy często ze strachu przed sprawcą lub opinią innych ludzi latami ukrywają bolesną prawdę. Wiemy w jaki sposób można zatrzymać nawet wieloletnią przemoc!