Podjęcie decyzji o psychoterapii indywidualnej poprzedzone jest konsultacją psychologiczną

 

I Etap leczenia – „ODSTAWIENIE NAŁOGU” 

Psychoterapia indywidualna uzależnień jest intensywną formą leczenia. Sesje terapeutyczne podczas trwania konsultacji ustalane są od 3 do 5 w tygodniu a ich celem jest pomoc w odejściu od nałogowego zachowania. Aby osiągnąć ten cel potrzeba czasu, wysiłku i zaangażowania. Im intensywniejsza forma nałogu tym potrzeba intensywniejszej formy leczenia. Czas ten potrzebny jest na ustąpienie „nałogowej obsesji” i wstępnym rozumieniu mechanizmów uzależnienia. Aby ten cel osiągnąć pracujemy w oparciu o ustalone struktury programowe a trzymanie się ich znacząco zwiększa szansę na powodzenie celu jakim jest utrzymanie abstynencji. Na tym etapie terapii pracujemy metodami behawioralno-poznawczymi. Praktyka nam mówi, z którą się głęboko zgadzamy, że udział najbliższych członków rodzin osób uzależnionych do skorzystania ze spotkań informacyjno-poradnianych a często podjęcie własnej psychoterapii zwiększa szansę na zdrowsze relacje w rodzinie, bowiem uzależnienie jak wszyscy wiemy zaburza zdrowe fundamenty życia rodzinnego.II Etap leczenia – „ORIENTACJA NA TO CO ZDROWE”

Statystyki mówią, że większość osób podejmujących leczenie niestety powraca do nałogu aby temu zapobiec należy kontynuować leczenie aby nauczyć się rozpoznawać te struktury w emocjach czy umyśle które są odpowiedzialne za powrót do picia, brania, grania, seksu czy jedzenia. Osoby które żywo zaangażują się w dalsze leczenie mają szansę na rozpoznanie nałogowych schematów i systematycznego wprowadzania i utrwalania zdrowych nawyków i wartości w życie codzienne oraz nabędą motywacji do głębszego zainteresowania się sobą i rozwoju osobistego.III Etap leczenia – „ROZWÓJ OSOBISTY”   - UWAGA  - Grupa psychoterapii pogłębionej rusza styczeń 2019r

Wejście w pogłębiony etap leczenia jest przeznaczony dla osób zdeterminowanych poszukiwaniem zrozumienia i przepracowania przyczyn uzależnienia, które swoimi korzeniami tkwią w głębokich warstwach osobowości i odpowiednio niezaopiekowane najczęściej dają o sobie znać w innych formach –depresją, tendencją do emocjonalnych ucieczek, brakiem satysfakcji w życiu osobistym, problemami w relacjach z innymi ludźmi, obniżonym poczuciem wartości, nerwowością, huśtawkami nastroju, problemami decyzyjnymi, niekonsekwencją, wybuchami agresji. Głęboka psychoterapia daje możliwość przepracowania tych rejonów osobowości związanymi z deficytami, zaniedbaniami czy traumami. Jest to bardzo wymagający etap terapii i tak naprawdę niezbędny do utrzymywania „trzeźwości umysłu”. Można też powiedzieć, że ten etap psychoterapii jest okazją do rozwoju osobistego czyli rozpoznawaniem bogactwa osobistego życia psychicznego oraz poszukiwaniem odpowiedzi na pytania kim jestem, jaki jestem i po co jestem, jest jedną z miar naszego człowieczeństwa. Na tym etapie terapii pracujemy metodami psychoanalitycznymi.Wszystkie wyżej opisane etapy leczenia można w naszym ośrodku realizować indywidualnie lub grupowo wg aktualnie ukazujących się ofert.