Kolejna edycja DDA I DDD przewidziana jest na styczeń 2019, osoby zainteresowane mogą się umawiać na indywidualne konsultacje psychologiczne.

 

Iwona Szmalenberg, tel. 501-335-505, Gdynia ul. Górna 6/1

Grupa jest skierowana do osób, które zmagają się z problemami życiowymi między innymi w relacjach z innymi ludźmi, obniżonym nastrojem, nerwowością, lękliwością, huśtawkami nastroju i wiążą aktualne problemy z bolesnymi, traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa. W pracy grupowej będziemy zastanawiać się, jak doświadczenia z przeszłości wpływają na aktualne problemy i będziemy badać nieświadome motywy i fantazje determinujące obecne zachowania. Grupa będzie miała charakter "zamknięty" oznacza to, że będziemy spotykać się od stycznia 2019r w tym samym składzie 12 miesięcy z przerwą wakacyjną w sierpniu. W grupie nie będzie więcej niż 8 osób. Zaletą psychoterapii grupowej jest to, że oprócz relacji terapeutycznej i dialogu jest włączenie w proces terapeutyczny dodatkowego czynnika leczącego jakim jest proces grupowy związany z interakcjami między uczestnikami grupy. W "lustrzanej tafli grupy" każdy ma okazję do konfrontacji własnych przekonań, zachowań i oczekiwań oraz doświadczyć innych jako wsparcia. Każdy będzie określał na "wejście w proces terapeutyczny" swoje osobiste cele a pod koniec trwania grupy oceniał stopień ich osiągnięcia. Praca psychoterapeutyczna będzie oparta między innymi o "przepracowanie dziecięcych traum i bolesnych doświadczeń" poprzez "pracę wewnętrznym dzieckiem", "wewnętrznym krytykiem". Próba zintegrowania w sobie doświadczenia bolesnej przeszłości jest szansą na rozwinięcie w sobie "pozytywnej orientacji życiowej".

 

Prowadzenie grupy:

Iwona Szmalenberg

Psycholog, certyfikowany specjalista w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, rekomendowany trener 2-go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Superwizor aplikant psychoterapii uzależnień, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej.

2 godzinne sesje psychoterapii grupowej odbywać się będą raz w tygodniu w środy.

Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt pojedynczej sesji psychoterapeutycznej 100zł