Konsultacja psychologiczne mają na celu zapoznanie się z bieżącymi problemami oraz dotychczasowymi sposobami radzenia sobie z nimi. Konsultacje kończą się zaproponowaniem odpowiedniej formy psychoterapii oraz ustaleniem zasad wspólnej pracy. Najczęściej są to 2 do 5 spotkań konsultacyjnych.