Konsultacja psychologiczna  200zł / 50 min

Psychoterapia indywidualna 170zł / 50 min

Psychoterapia czasowa służąca podtrzymaniu do czasu podjęcia psychoterapii w placówce państwowej  150zł / 50 min

Psychoterapia indywidualna  przez SKYPE 170zł / 50 min

Podstawowa psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych  60zł / 90 min

Pogłębiona psychoterapia uzależnień  150zł / 2 h 

Superwizja psychoterapii uzależnień  100zł / 50 min

Konsultacja psychologiczna pary  170zł / 90 min

Psychoterapia pary  150zł / 90min

Konsultacja psychologiczna rodziny  170zł/ 90 min

Psychoterapia rodziny  200zł / 90 min

Warsztaty psychologiczne   250zł / 5 h

  • „Otyłość źródłem cierpień”
  • Asertywność na co dzień
  • Jak radzić sobie za złością
  • Mapa mojego życia  
  • Emocje wróg czy przyjaciel?

Trening interpersonalny dla instytucji (skutecznej komunikacji ) 700zł / 14h dydaktycznych  (2 dni)

Weekendowa stawka – do ceny podstawowej doliczamy 40%